Natur-Med’de Pilates

PİLATES

20. yy’ın başlarında Joseph H. Pilates tarafından geliştirilen, özellikle esneme ve direnç egzersizlerine dayalı bir egzersiz metodudur. Pilates metodunun vücudun her bölgesine yönelik egzersizleri vardır. Pilates tarafından geliştirildiği dönemde, çağının çok ilerisinde olan bu metod 21. yy başlarına kadar fazla kabul görmemiştir. Günümüzde ABD’den başlayarak tüm dünyada popüler hale gelmiş olan bir egzersiz metodudur.

Çocukluğunda astım ve raşitizm hastalığına yakalanan Joseph Pilates metodunu sağlıksız ve kırılgan bedenini güçlendirmek için Almanya’da geliştirmiştir. 1. Dünya Savaşı sırasında bir toplama kampına alınan Pilates, kapalı kamp ortamında yapılabilecek olan bu yöntemi geliştirmiş ve kamptaki arkadaşlarına metodu öğretmiştir. Savaşın ilerleyen dönemlerinde Isle of Man’deki bir hastanede yatağa bağlı hastalara hizmet vermiştir. Hastaların yataklarına sorunlu kol ve bacaklarını destekleyecek yaylar monte etmiştir. Bir süre sonra bu hastaların daha hızlı şekilde iyileştikleri fark edilmiştir. Joseph Pilates 1926’da ABD’ye göç ederek metodunu burada yaymıştır. Pilates özellikle dansçılar ve sahne sanatçıları arasında yaygın kabul görmüştür.

Pilates sınırları kesin sınırlarla çizilmiş bir egzersiz sistemi değildir. Pilates egzersizlerinin temelindeki mantık kavrandığında, istediğiniz şekilde yeni hareketler geliştirme imkânınız vardır. Sporcular bu hareketleri kendi alanlarına uyarlamaktadırlar. Sonuç olarak, pilates her alana ve her yaş grubuna hitap eden bir egzersiz metodudur.

Pilates’e göre, bedenlerimiz zihinlerimizin tamamlayıcı bir parçasıdırlar. “İrademiz, kaslarımızın refleks hareketlerinin hâkimiyeti altında olmamalıdır. Olması gereken, kaslarımızın irademize boyun eğmesidir” J.Pilates

Pilates çeşitli kas gruplarını birbirlerinden bağımsızmışçasına ayrı ayrı çalıştırmaya dayalı egzersiz anlayışını ortadan kaldırarak ve beden-zihin birlikteliğini esas alarak bedeni bir bütün olarak ele almaktadır. Bedenin belli bölgelerine odaklanarak diğer bölgeleri göz ardı etmek egzersizden en büyük beklentimiz olan güçlü bir fiziksel yapıya kavuşmamızı engellemektedir. Pilates, vücudun tüm kaslarının ve sistemlerinin birbiriyle ilişkisi göz önünde bulundurularak geliştirilmiş bir egzersiz metodudur.

PİLATESİN YARARLARI NELERDİR?

1.     Bedensel ve zihinsel zindelik kazandırır.

2.     Dolaşımı arttırır.

3.     Kaslarınızı güçlendirir, dayanıklılığı arttırır.

4.     Bedeninizin esnekliğini arttırır.

5.     Postürünüzü düzeltir. Duruşunuza zarafet kazandırır.

6.     Denge kazandırır.

7.     Genel anlamda daha iyi hissetmenizi ve daha iyi görünmenizi sağlar.