Natur-Med'de Yoga

Yoga; bedeni, zihni ve ruhu eğiten, huzur veren ve kişinin kendini keşfetmesini sağlayan dünyadaki en eski kişisel gelişim metodudur. Yoga Sanskritçe’de "birlik" anlamına gelir. Bedenin, zihnin ve ruhun birliğini sağlamayı amaçlayan felsefi bir öğretidir. Yogada insan varlığının bu üç boyutunun (beden, zihin, ruh) birliği ve bütünlüğüne ulaşmak amaçlandığı gibi, evrendeki her şey birbiriyle bağlantılı görüldüğünden evrensel anlamda birlik de hedeflenir. Esas itibariyle spiritüel gelişim için tasarlanmış komple bir zihinsel ve bedensel gelişim sistemidir. Hindistan’da “yaşam bilimi” anlamına gelen Ayurveda’nın parçası olarak 4000 yıldan uzun bir süredir uygulanmaktadır. 
Batı yogayla 19.yüzyılda Hindu dini metinlerin çevirileri esnasında tanışmıştır. Bugün kullanılan yoga sistemleri binlerce yıl öncesinden günümüze çoğunlukla usta-çırak ilişkisiyle aktarılmıştır. Bir spiritüel aydınlanma yolu olarak doğan yoga, günümüzde bu özelliğinin yanı sıra sağlığı koruyucu ve iyileştirici etkileri de artık dünyada yaygın kabul gören bir uygulamadır. 
Yogaya ilişkin ilk yazılı kaynak Patanjali’nin Yoga Sutra adlı özdeyişler kitabıdır. Patanjali’nin yoganın felsefesini anlattığı bu kitaptaki yazıları sekiz basamaklı yoganın (Ashtanga Yoga) da temelini oluşturmuştur.  Patanjali’ye göre, ancak bu sekiz basamak gerçekleştiğinde kendi içimizdeki iyiliği açığa çıkarabilir, özümüze dönebilir ve evrenle bütünleşebiliriz. Sekiz basamak şunlardır:
Yamalar (sosyal disiplin):  Şiddetsizlik, doğruluk-dürüstlük, çalmamak, tensel zevkleri kontrol etmek, biriktirmemek, açgözlü olmamak. 
Niyamalar (iç disiplin): Bedensel ve ruhsal temizlik, şükretmek, halinden memnun olmak, çalışmak, teslim olmak.  
Asanalar (beden hareketleri): Çeşitli hayvanların duruşları ve doğadan esinlenerek geliştirilen yoga egzersizleri.
Pranayama: Nefes egzersizleri yoluyla yaşam enerjisinin kontrol edilmesi. 
Pratyahara: Duyuların geri çekilmesi
Dharana: Konsantrasyon
Dhyana: Meditasyon
Samadhi: Aydınlanma, özgürleşme
Yoga, bugün Batı’da ağırlıklı olarak fiziksel yararları için kullanılmaktadır. Yoga asanalarının (fiziksel duruşlar ve egzersizler) ve gevşeme tekniklerinin hem fiziksel hem de zihinsel yararları vardır. Asanalar sinirleri ve organları etkileyen fiziksel yararlar sağlarken, yoganın zihinsel yararları asanaların yanı sıra nefes teknikleri ve meditasyon yoluyla prananın (yaşam enerjisi) akışıyla sağlanır. Beden ve zihnin uyumu sağlandıktan sonra, kişi daha yüksek bir disiplin olan meditasyona odaklanabilir. 
Terri Guillements, “yoga, medeniyetin yaraladıklarının şifalı merhemidir” der. Yoganın özellikle stresle mücadelede sağladığı yararlar, hastalıklara karşı korunmadaki etkinliğinin önemli bir nedenidir. Yoganın kan dolaşımını arttıran, bedensel ve zihinsel gevşeme sağlayan ve enerjiyi arttıran etkileri vardır. Nefes egzersizleriyle bedende enerji akışı desteklenmiş olur, zihin rahatlar, kişi sakinleşir. 
Yoga yapmak için sadece bedeninize ve zihninize ihtiyacınız vardır. Bir yoga seansı için optimum süre 1-1,5 saattir. Yoganın etkinliği, düzenli ve sürekli pratiğine bağlıdır. Başlangıçta asanalar zor gelebilir. Yeni başlayanların ileri düzey asanaları yapmaktan kaçınmaları gerekir. 
Yoga ve arınma 
Fiziksel hareketler, solunum egzersizleri ve meditasyondan oluşan bir sistemler bütünü olan yoganın, bedenin doğal arınma süreçlerini destekleyen ve böylece bedeni hastalıklara karşı koruyan etkileri vardır. Yoga bedensel arınmayı şu şekilde destekler: 
Dönme, eğilme ve esneme hareketleri hem iç organlarda hem de omurgada masaj etkisi yaratır. Böylece masajın kan ve lenf dolaşımını arttıran ve toksinlerin bedenden atılma sürecini tetikleyen etkilerini yaşamış oluruz. Bu etkilerle arınma ve bedenin iyileşme süreçleri desteklenmiş olur.
Hareketlerle uyumlu olarak yapılan nefes alış-verişlerle karbondioksitin atılıp bedene oksijen girmesini ve hücrelerin oksijenle beslenmesini sağlar. 
Meditasyon ve bilinçli solunumla zihinsel ve ruhsal dinginlik, arınma ve iyileşme sağlanır. 
Bunların dışında yoganın kasları şekillendiren, esneten ve güçlendiren; nabzı düzenleyen, kemikleri kuvvetlendiren, hormon üretimini düzenleyen, bedenin hareket kabiliyetini arttıran ve bağışıklık sistemini güçlendiren etkileri vardır.