Natur-Med Tansiyon Düzenleme Terapisi

Tansiyon Düzenleme Terapisi (TDT), Prof.Dr.Karl Hecht tarafından geliştirilmiş olan bir tansiyon ölçüm ve terapi metodudur. TDT sessiz ve sakin bir odada, yarı oturur pozisyonda, koldan otomatik tansiyon cihazı ile gerçekleştirilir. Kişinin gözleri kapalıdır ve dikkat ritmik solunumuna yöneltilmiştir. On dakika süresince on defa ölçüm yapılır ve ölçüm sonuçları sistolik /diastolik nabız sütunları olan bir çizelgeye kaydedilir. Bu metotla, Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği şekilde tansiyon teşhisi konulmaktadır.

Son yıllarda yanlış tansiyon ölçümünün yanlış hipertansiyon teşhislerine yol açtığı uluslararası boyutta tartışılmakta ve tansiyon düşürücü ilaçlar olan antihipertansiflerin gerçekte yararlı olabileceklerine eleştirel yaklaşılmaktadır. Hipertansiyon teşhisi konan kişilerin en az %15’inin hipertansiyonlu olmadıkları belirtilmektedir. (Magomelnigg 2004, 2006, Scherf et al 2005, Middeke et al 2006, Thilauf ve Tholl 2005)
Arteriyel hipertansiyonun ilaçtan başka yöntemlerle tedavisi konusunda çalışmalar mevcuttur. (Middeke et.al 2006, Holzgreve 2006, Zylka Melhorn 2007) Hatta bu problem 2007 Viyana Avrupa Kardiyoloji Kongresinde hararetli bir şekilde tartışılmıştır. Bu kongrede, 1995-2006 yılları arasında yapılmış olan Euroaspire Studie III çalışması sunulmuş ve ilaçlı tedavinin tansiyon düşürmede hiçbir yararı olmadığı bildirilmiştir. Euroaspire III, 8 Avrupa ülkesinde (Almanya, Finlandiya, Fransa, İtalya, Hollanda, Slovenya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan) yapılmış olup, 8547 hastayı kapsamaktadır.

Viyana Kongresinde arteriyel hipertansiyonun tedavisi olarak “Sağlıklı Yaşam Tarzı” önemle vurgulanarak önerilmiştir. İlaca dayalı olmayan bir hipertansiyon tedavi programını 11 yılı aşkın süredir Natur-Med’de etkili ve başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.