Natur-Med'de Hidroterapi

SULARLA ARINMA (NATUR-MED KAPLICASI-HİDROTERAPİ)

Suyun çeşitli şekillerde tedavi amaçlı kullanımının tarihi antik çağlara (örneğin Asklepion Sağlık Merkezleri) kadar uzanır. Eski Mısırlılar ve Babilliler’den kalan kayıtlarda değişik hidroterapi türlerinin kullanılmış olduğu görülmektedir. Antik Yunanlılar ve Romalılar banyo kürlerinin hastalıkların tedavisinde kullanılmasına büyük önem vermişlerdir. Su hastalıkları ve sakatlıkları iyileştirmek için Babil, Pers, Sami, Hindu, Çin ve yerli Amerika kültürlerinin hepsi tarafından kullanılmıştır. Günümüzde, dünyada doğal tedavi uygulayan pek çok hekim suyun sıvı, katı ve buhar hallerini, mineralli termal havuz kürlerini, saunaları, enema ve kolon hidroterapiyi, sıvı oruçlarını, oturma banyolarını, sıcak-soğuk kontrast banyoları çeşitli hastalıkların tedavisi için kullanmaktadırlar.

Su, havadan sonra varlığımız için en temel elementtir. İnsan vücudunun yaklaşık %75’ini oluşturan su olmadan hayat olmaz. İnsan anatomisinde tüm hücre ve organ fonksiyonlarının çalışabilmesi suyun varlığına bağlıdır. İnsan bedeninin günlük fonksiyonlarını yerine getirmesi dışında, suyun hastalıklardan koruyan etkileri de vardır. Su, herhangi bir yan etkisi olmadan iyileştirici etkiler ortaya çıkarır.

“Hidro” ön eki su demektir ve hidroterapi, kanın ve lenfin vücuttaki akışını uyarmak için suyun kullanıldığı bir iyileştirme yöntemidir. Bedendeki kan ve lenf akışının uyarılmasıyla hücrelerin beslenmesi ve dokuların rejenerasyonu sağlanır ve böylece bedenin iyileşme gücü arttırılmış olur. Su, sıcağı ve soğuğu ileten en etkili maddedir. Sıcak uygulamaları damarları genişletir, uygulandığı bölgedeki kan dolaşımını arttırır. Öte yandan soğuk uygulamaları damarları büzerek kanın ve lenfin geri akışını sağlar. Kanın ve lenfin bu şekilde hareketliliğinin sağlanması taze oksijen ve besinlerin yolunu açarken, toksinlerin ve atık maddelerin atılmasına yardımcı olur. Suyun bu tedavi edici etkileri, Natur-Med’de sıcak-soğuk havuz uygulamalarıyla sağlanır. Su tedavileri koruyucu amaçla kullanılabilecekleri gibi, özellikle enflamasyon ve enfeksiyon içeren, bedenin arındırılması ve asit-alkali dengesinin sağlanmasını gerektiren pek çok hastalığın tedavisinde de çok etkilidirler ve hiçbir yan etkisi olmayan güvenli bir tedavi yöntemidirler.

Hidroterapinin insan bedeninde 5 temel etkisi vardır:
  1. Dolaşımı iyileştirir.

  2. Kanı arındırır.

  3. Sindirimi ve boşaltımı güçlendirir.

  4. Sinir sistemini dengeler

  5. Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Natur-Med’de hidroterapinin değişik şekilleri kapalı ve açık termal havuzlarda, soğuk suyla doldurulan yüzme havuzunda, özel aile havuzlarında, termal su içme kürleri ve kolon hidroterapi şekillerinde uygulanmaktadır.