Natur-Med Arınma Programı

Arınma, sadece beslenmeyle ve fiziksel arınmayla sınırlanamayacak kadar geniş kapsamlı bir kavramdır. Arınma, bir diyetten ibaret değildir. Natur-Med arınma programı egzersizden kolon hidroterapiye, beslenmeden terlemeye, ozon tedavisinden meditasyona, solunum egzersizinden masaja kadar pek çok değişik doğal uygulamayı içerir. Bu yöntemlerin birinin diğerine bir üstünlüğü olmamasının yanı sıra, hepsinin birbirinin etkisini arttırıcı özellikleri vardır. Bu anlamda her arınma uygulaması arınma zincirinin önemli bir halkasını oluşturur.

Arınma sadece fiziksel sonuçları olan bir uygulama da değildir. Bütünsel tıp bölümünde de belirtildiği gibi, yukarıda sayılan fiziksel uygulamaların zihinsel, zihinsel uygulamaların da fiziksel etkileri vardır. Örneğin arınma amaçlı beslenmenin veya kolon hidroterapinin bedeni toksinlerden temizlemenin yanı sıra gerginlikleri ve depresyonu azaltan etkileri varken, meditasyonun yüksek tansiyonu düşüren ve kan dolaşımını düzenleyen etkileri vardır. Dolayısıyla arınma kavramını ele alırken, insanı beden-zihin bütünlüğü içerisinde değerlendirmek, varlığın tüm boyutlarının arınma kavramı içerisinde yer aldığını bilmek gerekir. Arınmak, “yemek yememek”ten öte bir şeydir.  İnanmadan oruç tutmak nasıl nafile bir çaba ise, inanmadan arınmak da boşunadır. Arınan kişi, ne yaptığını ve neyi yapmaması gerektiğini bilen kişidir.

Arınma, sadece mekanik bir beden temizliği olmayıp, aynı zamanda ruhun, aklın, zihnin de temizlenmesidir.  Gerçek anlamda bir arınma, kişinin inançlarını da arınma sürecine dahil etmesiyle gerçekleşir.

Arınmada: 
  • İnanç ve gönüllülük
  • Yemek yemekten ve keyif vericilerden tamamen veya kısmen feragat etmek
  • Yeteri kadar ve dengeli sıvı alımı
  • Destek arınma uygulamalarından yararlanmak esastır.