Arınma Nedir

ARINMA NEDİR? 
 “Dünya, çevre kirliliğinin insan ömrüne ve sağlığına yarattığı ölümcül tehlikeyi fark edip gezegeni temizlemek için etkili önlemler alana dek, uzun ve sağlıklı yaşamak isteyen herkesin bedenlerini düzenli olarak arındırarak korumaktan başka çaresi yoktur” Daniel Reid
 
Arınma moda bir diyet akımı değildir.
Günümüzde moda beslenme akımları olarak lanse edilseler de, aslında arınma programları beslenmeyle sınırlı olmayan ve kökleri yıllar öncesine dayanan sağlık uygulamalarıdır. Bedenimizin detoksifikasyon sisteminin yoğunluğunu ve etkinliğini arttırmak amacıyla yapılan arınma uygulamalarının bilinen tarihi binlerce yıl öncesinin kadim sağlık öğretilerine dayanır. 
 
İnsanlar düzenli olarak bedenlerini çeşitli yöntemlerle arındırmanın iyileşme süreçlerini hızlandıracağını ve kendilerine sağlık getireceğini henüz toksik modern yaşam tarzıyla tanışmadan önce bile biliyorlardı. Çünkü doğadaki her canlının bir arınma sistemi vardır. Örneğin hayvanlar hastalanınca yemeyi keserler. Sindirim sistemlerini dinlendirerek beden savunması ve iyileşme için ihtiyaç duydukları enerjiyi tasarruf ederler. Sağlıklı ve uzun yaşam bilimi olan ayurvedaya göre sağlık, bedenin toksinlerden arınmış, zihnin dingin, duyguların mutlu, atıkların sürekli atıldığı ve organların etkili bir şekilde çalıştığı durumdur. Bunu sağlamak için ayurvedik doktolar hastalarına beslenme programları ve bitkilerin yanı sıra onları birkaç hafta sürecek bir arınma programına (panchakarma) alıyorlar. Bu, binlerce yıl önce geliştirilmiş bir sağlık sistemidir. Aynı şekilde Çin Tıbbı ve yerli Amerikan kültürleri de bedensel ve zihinsel arınma sağlayan yöntemler geliştirmişlerdir. Tüm bu gelenekler, insan bedeninin zararlı atıklar ve stresi biriktirdiğini ve bunlar düzenli olarak arındırılmazlarsa hastalıklara yol açacaklarını saptamışlardır. 
 
Günümüzde:
 • Soluduğumuz hava fabrika bacaları tarafından egzoz gazlarıyla, apartman bacalarıyla ve de sigara içen milyonlarca insan tarafından kirletiliyor. 
 • İçtiğimiz su zehirli endüstriyel artıklar, yetersiz kanalizasyon ve altyapı sistemiyle kirletiliyor. 
 • Yediğimiz gıdalar zehir içeriyor, yapay hormonlarla, pestisitlerle ve konserve maddeleriyle kirletiliyor. 
 • Yaşadığımız konutlar sağlıksız, gürültülü, estetikten yoksun, doğal enerjiden kopuk ve etrafımız her gün biraz daha betonlaştırılarak kirletiliyor. 
 • Birlikte yaşamak zorunda olduğumuz insanlar bencil, başkalarının hakkına hukukuna saygısız, saldırgan ve gergin. 
 • Modern yaşamın yukarıdaki nedenlerle bozduğu dengemizi yeniden kurabilmek için bedenimizin arınmaya ihtiyacı vardır. Ne zaman ki vücut kendi kendini dengede tutma ve iyileştirme gücünü kaybeder, işte o zaman hastalıklar ortaya çıkar. 
 • Arınmak, bir başka deyişle detoksifikasyon, günümüz insanının ister herhangi bir adı konulmuş hastalığı tedavi amacıyla, ister olumsuz çevre koşulları, suni gıdalar, ilaçlar, ya da sadece korunma amacıyla olsun, düzenli olarak kendinden esirgememesi gereken bir faaliyettir. Hem bedenin asit baz dengesini düzeltmek, hem de zihinsel olarak kişinin kendini iyi ve dengede hissetmesini sağlamak arınma kavramının temel amacıdır. 
 
Arınma= Yaşam Tarzını Değiştirmenin Adı
Arınma kavramı aslında bir özgürleşme olayıdır. Bütün dinler arınmayı kabul etmişlerdir. Bazı uygulanış farkları olsa da her kültürde, coğrafyada, doğar doğmaz kirlenmeye, eskimeye ve yaşlanmaya başlayan bedenin temizlenmesi, arınması, yenilenmesi ve gençleşmesi (good aging) bir özgürleşme eylemidir. Bir yandan edilgen bir yaşamın getirdiği kötü ve zararlı alışkanlıklar terk edilirken (yanlış beslenme, alkol, sigara, tembellik, huysuzluk, her türlü hırs, kin, nefret), öte yandan arınmış bir bedende yeni ve yararlı alışkanlıklar ediniyorsunuz (bedeninizi hareket ettirmeyi öğreniyorsunuz, ter atmayı, az yemeyi, doğru solumayı, empatiyi, sevgiyi, saygıyı, özveriyi, yardımseverliği öğreniyorsunuz). 
 
Toksin Nedir?
En genel anlamıyla toksin, bedende zararlı etkiler doğuran, biyokimyasal fonksiyonları ve organ fonksiyonlarını bozarak veya doku ve organları tahrip ederek sağlığa zarar veren bir maddedir.

Çevresel Toksinler
 • Sadece yaşadığımız çevre ve soluduğumuz hava değil, aynı zamanda evlerimizin içi de yüzlerce toksik kimyasallarla doludur. Toksinler bedenimize şu yollarla ulaşır ve zarar verir:
 • Toksinler dolaşımımıza çoğunlukla ağzımızdan girerler: 
 • Yiyecek ve içeceklerde bulunan ağır metaller ve kimyasal katkı maddeleri yoluyla. 
 • Plastik ve diğer sentetik ambalajlarla ve eşyalarla
 • İlaçlarla
 • Aşırı ve yanlış beslenmeyle
 • Kişisel bakım ve temizlik ürünleriyle (diş macunları, deodoranlar, deterjanlar, kozmetik ürünleri gibi) 
 • Hava kirliliği nedeniyle
 • Elektromanyetik kirlilik nedeniyle 
 
Soluduğumuz havadan yediklerimize, içtiğimiz sudan kullandığımız elektronik aletlere kadar bedenimizi kirleten tüm bu etkenlerden tam anlamıyla korunmamız mümkün olamadığına göre en iyisi, bunların zararlı etkilerine karşı bedenimizi düzenli aralıklarla arındırmaktır. Bu toksinlerin etkili bir şekilde bedenden arındırılması, sağlıklı bir yaşamın ön koşuludur. Sağlıklı bir beden, belirli orandaki toksin birikimiyle baş edebilecek kabiliyettedir; asıl sorun, toksin birikiminin tolere edilemeyecek düzeylere erişip, kişiyi birtakım kronik rahatsızlıklara aday hale getirdiği zaman doğar. Her insanın sağlıksız yaşam tarzından kaynaklanan hassasiyetleri ve sağlık sorunları farklı olabilir. Örneğin hayvansal ürünler, rafine şekerli ve unlu ürünler ağırlıklı beslenen ve egzersiz yapmayan bir insanda bahar aylarında tetiklenen alerji görülebilirken, başka bir insanda sağlık sorunları kendini kabızlık, şişkinlik ve karın krampları olarak, bir başkasında kronik yorgunluk olarak gösterebilir. Ama aslında tüm bu rahatsızlıkların temelinde yatan sebep tektir; beden toksinle yüklüdür. Toksinler, her birimizi zayıf yanımızdan vurur.